יש מניעה הלכתית להינשא?

האם בעלי עלול להיות כהן?

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | י"ב אדר א' תשע"ט