דיני אשה גרושה

גרושה שרוצה להוריד כיסוי ראש

הרב אליקים לבנון | י"ט סיון תש"פ