שמיטת כספים

החזרת חוב לאחר שמיטה

כולל דיינות פסגות | כ"ט תשרי תשס"ז