שמיטת כספים

שאלות על שמיטת כספים

הרב יוסף אפריון | ל כסלו תשע"ה