במהלך העבודה

לעבוד במקום בו יש תוכנה לא חוקית

כולל דיינות פסגות | כ"ו תמוז תש"ע