במהלך העבודה

אברכים הלומדים בכולל – מעמדם מבחינת יחסי עבודה

כולל דיינות בית אל | כ"ג מרחשון תשע"ו