במהלך העבודה

אישור לעבור על הדיבר ״לא תגנוב״

הרב אליקים לבנון | כ אב תש"פ