במהלך העבודה

מעשר מפירות של מעביד

מכון התורה והארץ | כ"ג סיון תשס"ו