פיקוח נפש ומחלות סופניות

אשה שרואה איש טובע

הרב שלום אילוז | י"א טבת תשס"ז