פיקוח נפש ומחלות סופניות

מה עדיף לאכול חמץ או טרף?

הרב דניאל קירש | כ"ה ניסן תשפ"ב