שאלות כלליות

למה נענשו על ספירת ישראל

הרב שלום אילוז | כ תמוז תשס"ז