שאלות כלליות

האם אנו שמחים שאנו יהודים?

הרב משה מאיר אבינר | ט סיון תשפ"א