שאלות נוספות

מאז שהתגייסתי התדרדרתי רוחנית

הרב אלישיב קפקה | י"ט טבת תשפ"ב