מעשר כספים - כללי

לקזז הפסד רווח ממעשר כספים

כולל דיינות פסגות | י"ב סיון תשס"ה