מקום התפילה

תפילה בטרמפ

הרב שלום אילוז | ח אב תשס"ו