מה מותר לעשות בבית הכנסת?

קדושת בית המדרש

הרב שמואל הולשטיין | י"ז תמוז תשס"ח