שאלות כלליות

מעשר כספים בשמיטה

הרב שמואל הולשטיין | י"ז סיון תשס"ח