זהירות בדרכים ותאונות

באשמת מי תאונת הדרכים?

הרב יהודה אודסר | י"ט אייר תשע"ד