טרמפים

מה המקור ללקיחת טרמפיסטים?

הרב יעקב כהן | ב מרחשון תש"ע