תפילת העמידה

בקשה לפרנסה בבית הכנסת?

הרב רואי מרגלית | ט"ו תמוז תשס"ד