קריאת התורה

לעלות לפרשת הקללות בכי תבוא

הרה"ג אביגדור נבנצל | ה תשרי תשע"ג