לבוש בתפילה

תפילה ללא חגורה

כולל הלכה בית אל | כ"ג אב תש"פ