שאלות כלליות

הכהן הגדול בעת עבודתו

הרב חיים שרייבר | כ"ג תשרי תשפ"א