מעשר כספים - כללי

מעשר כספים בסכום מדויק ומצוות צדקה

הרב משה ליב הכהן הלברשטט | כ"ו תמוז תשע"ט