יסודות האמונה

האם מי שמצליח בעוה"ז מנכים לו מהעוה"ב?

הרב חגי לרר | כ"ג תמוז תשפ"א