שמיטת כספים

מתי עושים פרוזבול לפני שנת שמיטה?

הרב אלישיב קפקה | כ"ב אלול תשפ"א