היחס לרע בעולם

כוחו של הרהור תשובה - עבור הרשעים הגדולים ביותר

הרב אליקים לבנון | י"ג אדר א' תשפ"ד