תרומות ומעשרות - כללי

בעניין תרומות ומעשרות בכל השנה

הרב יואב חנניה אוקנין | כ"ב שבט תשפ"ב