לבוש בתפילה

מקום שמתפללים שם בחליפה וכובע

הרב אביעד תפוחי | י"ג אלול תשפ"א