שאל את הרב

הלכה יומית

undefined
מעשר יין לקידוש על יין יבש

מכון התורה והארץ

שאלה

בעל יקב אמור להפריש השנה מעשר ראשון ומעשר עני, שזה כ 20% מהיבול נטו. בפועל הוא בצר את הכרם פעמיים והניח את היין בשני מיכלים. הבציר המוקדם יצא עם מתיקות מועטת ולכן הוא ראוי להיות יין יבש ואילו הבציר המאוחר שהה זמן רב מדי בגפן, וכיוון שנהיה מתוק מדאי הוא יוגדר כיין לקידוש. היות והשווי המסחרי של היין היבש גדול יותר, הוא מעוניין לבצע את כל ההפרשה מהיין המתוק. האם הדבר אפשרי? (ראיתי שיש מתירים להפריש מעשר גם מאתרוגים הפסולים למצווה כיוון שהערך המסחרי הוא לא המדד ליפה מול רע וכו’)

תשובה

איסור הפרשה מהרע על היפה לא שייך בימינו אלא לעניין מעשר ראשון, שהרי תרומות אנו מפרישים לכתחילה מהרע על היפה. וכן למעשר שני אין לכך משמעות, שהרי בכל מקרה הוא מחולל על פרוטה. אלא לעניין מעשר ראשון, שצריך לתת ללוי (סי' שלא סעי' נב), יש להפריש מהיפה. הפרשה של יקר ושאינו יקר איננה יפה ורע. וכן נראה מדברי המשנה (תרומות פ"ב מ"ה), שאמנם לדעת רבי יהודה "בצל פוליטקין" והיינו בצל עשירים (עיין פיה"מ) עדיף אבל אין הלכה כדעת רבי יהודה אלא כחכמים שממה שירצה יכול להפריש, ומשמע שאין עושר נחשב יפה ורע. ועל כן נראה שהדבר מותר לתת מעשר ראשון לפי היין המתוק. בברכת התורה והארץ הרב יהודה הלוי עמיחי מכון התורה והארץ כפר דרום אשקלון

תנא דבי אליהו: כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר הליכות עולם לו, אל תקרי הליכות אלא הלכות.
(נידה עג)
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il