אור ליום א', ה' שבט ה'תשע"ח
הנץ
ק"ש מג"א
ק"ש גר"א
חצות
מנחה גדולה
שקיעה
06:34
08:37
09:13
11:51
12:21
17:08
06:38
08:39
09:15
11:52
12:22
17:08
06:41
08:40
09:16
11:51
12:21
17:04
06:46
08:38
09:14
11:49
12:19
16:59
06:38
08:38
09:14
11:50
12:20
17:07
06:36
08:38
09:14
11:49
12:19
17:04
06:45
08:40
09:16
11:52
12:22
17:04
דף יומי: עבודה זרה ו'
16:42
17:50
18:25
16:51
17:49
18:25
16:39
17:46
18:22
16:34
17:44
18:17
16:32
17:46
18:25
16:39
17:44
18:22
16:48
17:48
18:22