בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק מח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) שמעו זאת בית יעקב הנקראים בשם ישראל וממי יהודה יצאו הנשבעים בשם יהוה ובאלהי ישראל יזכירו לא באמת ולא בצדקה: (ב) כי מעיר הקדש נקראו ועל אלהי ישראל נסמכו יהוה צבאות שמו: (ג) הראשנות מאז הגדתי ומפי יצאו ואשמיעם פתאם עשיתי ותבאנה: (ד) מדעתי כי קשה אתה וגיד ברזל ערפך ומצחך נחושה: (ה) ואגיד לך מאז בטרם תבוא השמעתיך פן תאמר עצבי עשם ופסלי ונסכי צום: (ו) שמעת חזה כלה ואתם הלוא תגידו השמעתיך חדשות מעתה ונצרות ולא ידעתם: (ז) עתה נבראו ולא מאז ולפני יום ולא שמעתם פן תאמר הנה ידעתין: (ח) גם לא שמעת גם לא ידעת גם מאז לא פתחה אזנך כי ידעתי בגוד תבגוד ופשע מבטן קרא לך: (ט) למען שמי אאריך אפי ותהלתי אחטם לך לבלתי הכריתך: (י) הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עני: (יא) למעני למעני אעשה כי איך יחל וכבודי לאחר לא אתן: (יב) שמע אלי יעקב וישראל מקראי אני הוא אני ראשון אף אני אחרון: (יג) אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים קרא אני אליהם יעמדו יחדו: (יד) הקבצו כלכם ושמעו מי בהם הגיד את אלה יהוה אהבו יעשה חפצו בבבל וזרעו כשדים: (טו) אני אני דברתי אף קראתיו הבאתיו והצליח דרכו: (טז) קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה אדני יהוה שלחני ורוחו: (יז) כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך: (יח) לוא הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים: (יט) ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני: (כ) צאו מבבל ברחו מכשדים בקול רנה הגידו השמיעו זאת הוציאוה עד קצה הארץ אמרו גאל יהוה עבדו יעקב: (כא) ולא צמאו בחרבות הוליכם מים מצור הזיל למו ויבקע צור ויזבו מים: (כב) אין שלום אמר יהוה לרשעים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il