בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ישעיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ישעיהו פרק נ

undefined

רבנים שונים

(א) כה אמר יהוה אי זה ספר כריתות אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונתיכם נמכרתם ובפשעיכם שלחה אמכם: (ב) מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה הקצור קצרה ידי מפדות ואם אין בי כח להציל הן בגערתי אחריב ים אשים נהרות מדבר תבאש דגתם מאין מים ותמת בצמא: (ג) אלביש שמים קדרות ושק אשים כסותם: (ד) אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים: (ה) אדני יהוה פתח לי אזן ואנכי לא מריתי אחור לא נסוגתי: (ו) גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק: (ז) ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש: (ח) קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי: (ט) הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם: (י) מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו: (יא) הן כלכם קדחי אש מאזרי זיקות לכו באור אשכם ובזיקות בערתם מידי היתה זאת לכם למעצבה תשכבון:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il