בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ירמיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ירמיהו פרק ה

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה 6 דק' האזנה
(א) שוטטו בחוצות ירושלם וראו נא ודעו ובקשו ברחובותיה אם תמצאו איש אם יש עשה משפט מבקש אמונה ואסלח לה: (ב) ואם חי יהוה יאמרו לכן לשקר ישבעו: (ג) יהוה עיניך הלוא לאמונה הכיתה אתם ולא חלו כליתם מאנו קחת מוסר חזקו פניהם מסלע מאנו לשוב: (ד) ואני אמרתי אך דלים הם נואלו כי לא ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם: (ה) אלכה לי אל הגדלים ואדברה אותם כי המה ידעו דרך יהוה משפט אלהיהם אך המה יחדו שברו על נתקו מוסרות: (ו) על כן הכם אריה מיער זאב ערבות ישדדם נמר שקד על עריהם כל היוצא מהנה יטרף כי רבו פשעיהם עצמו משבותיהם: (ז) אי לזאת אסלוח (אסלח) לך בניך עזבוני וישבעו בלא אלהים ואשבע אותם וינאפו ובית זונה יתגודדו: (ח) סוסים מיזנים משכים היו איש אל אשת רעהו יצהלו: (ט) העל אלה לוא אפקד נאם יהוה ואם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי: (י) עלו בשרותיה ושחתו וכלה אל תעשו הסירו נטישותיה כי לוא ליהוה המה: (יא) כי בגוד בגדו בי בית ישראל ובית יהודה נאם יהוה: (יב) כחשו ביהוה ויאמרו לוא הוא ולא תבוא עלינו רעה וחרב ורעב לוא נראה: (יג) והנביאים יהיו לרוח והדבר אין בהם כה יעשה להם: (יד) לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות יען דברכם את הדבר הזה הנני נתן דברי בפיך לאש והעם הזה עצים ואכלתם: (טו) הנני מביא עליכם גוי ממרחק בית ישראל נאם יהוה גוי איתן הוא גוי מעולם הוא גוי לא תדע לשנו ולא תשמע מה ידבר: (טז) אשפתו כקבר פתוח כלם גבורים: (יז) ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך יאכל צאנך ובקרך יאכל גפנך ותאנתך ירשש ערי מבצריך אשר אתה בטח בהנה בחרב: (יח) וגם בימים ההמה נאם יהוה לא אעשה אתכם כלה: (יט) והיה כי תאמרו תחת מה עשה יהוה אלהינו לנו את כל אלה ואמרת אליהם כאשר עזבתם אותי ותעבדו אלהי נכר בארצכם כן תעבדו זרים בארץ לא לכם: (כ) הגידו זאת בבית יעקב והשמיעוה ביהודה לאמר: (כא) שמעו נא זאת עם סכל ואין לב עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו: (כב) האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו: (כג) ולעם הזה היה לב סורר ומורה סרו וילכו: (כד) ולוא אמרו בלבבם נירא נא את יהוה אלהינו הנתן גשם וירה (יורה) ומלקוש בעתו שבעת חקות קציר ישמר לנו: (כה) עונותיכם הטו אלה וחטאותיכם מנעו הטוב מכם: (כו) כי נמצאו בעמי רשעים ישור כשך יקושים הציבו משחית אנשים ילכדו: (כז) ככלוב מלא עוף כן בתיהם מלאים מרמה על כן גדלו ויעשירו: (כח) שמנו עשתו גם עברו דברי רע דין לא דנו דין יתום ויצליחו ומשפט אביונים לא שפטו: (כט) העל אלה לא אפקד נאם יהוה אם בגוי אשר כזה לא תתנקם נפשי: (ל) שמה ושערורה נהיתה בארץ: (לא) הנבאים נבאו בשקר והכהנים ירדו על ידיהם ועמי אהבו כן ומה תעשו לאחריתה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il