בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ירמיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ירמיהו פרק ח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
(א) בעת ההיא נאם יהוה ויציאו (יוציאו) את עצמות מלכי יהודה ואת עצמות שריו ואת עצמות הכהנים ואת עצמות הנביאים ואת עצמות יושבי ירושלם מקבריהם: (ב) ושטחום לשמש ולירח ולכל צבא השמים אשר אהבום ואשר עבדום ואשר הלכו אחריהם ואשר דרשום ואשר השתחוו להם לא יאספו ולא יקברו לדמן על פני האדמה יהיו: (ג) ונבחר מות מחיים לכל השארית הנשארים מן המשפחה הרעה הזאת בכל המקמות הנשארים אשר הדחתים שם נאם יהוה צבאות: (ד) ואמרת אליהם כה אמר יהוה היפלו ולא יקומו אם ישוב ולא ישוב: (ה) מדוע שובבה העם הזה ירושלם משבה נצחת החזיקו בתרמת מאנו לשוב: (ו) הקשבתי ואשמע לוא כן ידברו אין איש נחם על רעתו לאמר מה עשיתי כלה שב במרצותם (במרוצתם) כסוס שוטף במלחמה: (ז) גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותר וסוס (וסיס) ועגור שמרו את עת באנה ועמי לא ידעו את משפט יהוה: (ח) איכה תאמרו חכמים אנחנו ותורת יהוה אתנו אכן הנה לשקר עשה עט שקר ספרים: (ט) הבשו חכמים חתו וילכדו הנה בדבר יהוה מאסו וחכמת מה להם: (י) לכן אתן את נשיהם לאחרים שדותיהם ליורשים כי מקטן ועד גדול כלה בצע בצע מנביא ועד כהן כלה עשה שקר: (יא) וירפו את שבר בת עמי על נקלה לאמר שלום שלום ואין שלום: (יב) הבשו כי תועבה עשו גם בוש לא יבשו והכלם לא ידעו לכן יפלו בנפלים בעת פקדתם יכשלו אמר יהוה: (יג) אסף אסיפם נאם יהוה אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נבל ואתן להם יעברום: (יד) על מה אנחנו ישבים האספו ונבוא אל ערי המבצר ונדמה שם כי יהוה אלהינו הדמנו וישקנו מי ראש כי חטאנו ליהוה: (טו) קוה לשלום ואין טוב לעת מרפה והנה בעתה: (טז) מדן נשמע נחרת סוסיו מקול מצהלות אביריו רעשה כל הארץ ויבואו ויאכלו ארץ ומלואה עיר וישבי בה: (יז) כי הנני משלח בכם נחשים צפענים אשר אין להם לחש ונשכו אתכם נאם יהוה: (יח) מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי: (יט) הנה קול שועת בת עמי מארץ מרחקים היהוה אין בציון אם מלכה אין בה מדוע הכעסוני בפסליהם בהבלי נכר: (כ) עבר קציר כלה קיץ ואנחנו לוא נושענו: (כא) על שבר בת עמי השברתי קדרתי שמה החזקתני: (כב) הצרי אין בגלעד אם רפא אין שם כי מדוע לא עלתה ארכת בת עמי: (כג) מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il