בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר ירמיהו
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

ירמיהו פרק יג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
(א) כה אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשתים ושמתו על מתניך ובמים לא תבאהו: (ב) ואקנה את האזור כדבר יהוה ואשם על מתני: (ג) ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר: (ד) קח את האזור אשר קנית אשר על מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שם בנקיק הסלע: (ה) ואלך ואטמנהו בפרת כאשר צוה יהוה אותי: (ו) ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם את האזור אשר צויתיך לטמנו שם: (ז) ואלך פרתה ואחפר ואקח את האזור מן המקום אשר טמנתיו שמה והנה נשחת האזור לא יצלח לכל: (ח) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (ט) כה אמר יהוה ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלם הרב: (י) העם הזה הרע המאנים לשמוע את דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא יצלח לכל: (יא) כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם יהוה להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו: (יב) ואמרת אליהם את הדבר הזהכה אמר יהוה אלהי ישראל כל נבל ימלא יין ואמרו אליך הידע לא נדע כי כל נבל ימלא יין: (יג) ואמרת אליהם כה אמר יהוה הנני ממלא את כל ישבי הארץ הזאת ואת המלכים הישבים לדוד על כסאו ואת הכהנים ואת הנבאים ואת כל ישבי ירושלם שכרון: (יד) ונפצתים איש אל אחיו והאבות והבנים יחדו נאם יהוה לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשחיתם: (טו) שמעו והאזינו אל תגבהו כי יהוה דבר: (טז) תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית (ושית) לערפל: (יז) ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה: (יח) אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם: (יט) ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים: (כ) שאי (שאו) עיניכם וראי (וראו) הבאים מצפון איה העדר נתן לך צאן תפארתך: (כא) מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראש הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה: (כב) וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו עקביך: (כג) היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע: (כד) ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר: (כה) זה גורלך מנת מדיך מאתי נאם יהוה אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר: (כו) וגם אני חשפתי שוליך על פניך ונראה קלונך: (כז) נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשדה ראיתי שקוציך אוי לך ירושלם לא תטהרי אחרי מתי עד:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il