בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק ג

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויאמר אלי בן אדם את אשר תמצא אכול אכול את המגלה הזאת ולך דבר אל בית ישראל: (ב) ואפתח את פי ויאכילני את המגלה הזאת: (ג) ויאמר אלי בן אדם בטנך תאכל ומעיך תמלא את המגלה הזאת אשר אני נתן אליך ואכלה ותהי בפי כדבש למתוק: (ד) ויאמר אלי בן אדם לך בא אל בית ישראל ודברת בדברי אליהם: (ה) כי לא אל עם עמקי שפה וכבדי לשון אתה שלוח אל בית ישראל: (ו) לא אל עמים רבים עמקי שפה וכבדי לשון אשר לא תשמע דבריהם אם לא אליהם שלחתיך המה ישמעו אליך: (ז) ובית ישראל לא יאבו לשמע אליך כי אינם אבים לשמע אלי כי כל בית ישראל חזקי מצח וקשי לב המה: (ח) הנה נתתי את פניך חזקים לעמת פניהם ואת מצחך חזק לעמת מצחם: (ט) כשמיר חזק מצר נתתי מצחך לא תירא אותם ולא תחת מפניהם כי בית מרי המה: (י) ויאמר אלי בן אדם את כל דברי אשר אדבר אליך קח בלבבך ובאזניך שמע: (יא) ולך בא אל הגולה אל בני עמך ודברת אליהם ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה אם ישמעו ואם יחדלו: (יב) ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רעש גדול ברוך כבוד יהוה ממקומו: (יג) וקול כנפי החיות משיקות אשה אל אחותה וקול האופנים לעמתם וקול רעש גדול: (יד) ורוח נשאתני ותקחני ואלך מר בחמת רוחי ויד יהוה עלי חזקה: (טו) ואבוא אל הגולה תל אביב הישבים אל נהר כבר ואשר (ואשב) המה יושבים שם ואשב שם שבעת ימים משמים בתוכם: (טז) ויהי מקצה שבעת ימיםויהי דבר יהוה אלי לאמר: (יז) בן אדם צפה נתתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת אותם ממני: (יח) באמרי לרשע מות תמות ולא הזהרתו ולא דברת להזהיר רשע מדרכו הרשעה לחיתו הוא רשע בעונו ימות ודמו מידך אבקש: (יט) ואתה כי הזהרת רשע ולא שב מרשעו ומדרכו הרשעה הוא בעונו ימות ואתה את נפשך הצלת: (כ) ובשוב צדיק מצדקו ועשה עול ונתתי מכשול לפניו הוא ימות כי לא הזהרתו בחטאתו ימות ולא תזכרן צדקתו אשר עשה ודמו מידך אבקש: (כא) ואתה כי הזהרתו צדיק לבלתי חטא צדיק והוא לא חטא חיו יחיה כי נזהר ואתה את נפשך הצלת: (כב) ותהי עלי שם יד יהוה ויאמר אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך: (כג) ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד יהוה עמד ככבוד אשר ראיתי על נהר כבר ואפל על פני: (כד) ותבא בי רוח ותעמדני על רגלי וידבר אתי ויאמר אלי בא הסגר בתוך ביתך: (כה) ואתה בן אדם הנה נתנו עליך עבותים ואסרוך בהם ולא תצא בתוכם: (כו) ולשונך אדביק אל חכך ונאלמת ולא תהיה להם לאיש מוכיח כי בית מרי המה: (כז) ובדברי אותך אפתח את פיך ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה השמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il