בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק ד

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ואתה בן אדם קח לך לבנה ונתתה אותה לפניך וחקות עליה עיר את ירושלם: (ב) ונתתה עליה מצור ובנית עליה דיק ושפכת עליה סללה ונתתה עליה מחנות ושים עליה כרים סביב: (ג) ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר והכינתה את פניך אליה והיתה במצור וצרת עליה אות היא לבית ישראל: (ד) ואתה שכב על צדך השמאלי ושמת את עון בית ישראל עליו מספר הימים אשר תשכב עליו תשא את עונם: (ה) ואני נתתי לך את שני עונם למספר ימים שלש מאות ותשעים יום ונשאת עון בית ישראל: (ו) וכלית את אלה ושכבת על צדך הימיני (הימני) שנית ונשאת את עון בית יהודה ארבעים יום יום לשנה יום לשנה נתתיו לך: (ז) ואל מצור ירושלם תכין פניך וזרעך חשופה ונבאת עליה: (ח) והנה נתתי עליך עבותים ולא תהפך מצדך אל צדך עד כלותך ימי מצורך: (ט) ואתה קח לך חטין ושערים ופול ועדשים ודחן וכסמים ונתתה אותם בכלי אחד ועשית אותם לך ללחם מספר הימים אשר אתה שוכב על צדך שלש מאות ותשעים יום תאכלנו: (י) ומאכלך אשר תאכלנו במשקול עשרים שקל ליום מעת עד עת תאכלנו: (יא) ומים במשורה תשתה ששית ההין מעת עד עת תשתה: (יב) ועגת שערים תאכלנה והיא בגללי צאת האדם תעגנה לעיניהם: (יג) ויאמר יהוה ככה יאכלו בני ישראל את לחמם טמא בגוים אשר אדיחם שם: (יד) ואמר אהה אדני יהוה הנה נפשי לא מטמאה ונבלה וטרפה לא אכלתי מנעורי ועד עתה ולא בא בפי בשר פגול: (טו) ויאמר אלי ראה נתתי לך את צפועי (צפיעי) הבקר תחת גללי האדם ועשית את לחמך עליהם: (טז) ויאמר אלי בן אדם הנני שבר מטה לחם בירושלם ואכלו לחם במשקל ובדאגה ומים במשורה ובשממון ישתו: (יז) למען יחסרו לחם ומים ונשמו איש ואחיו ונמקו בעונם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il