בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק יט

undefined

רבנים שונים

(א) ואתה שא קינה אל נשיאי ישראל: (ב) ואמרת מה אמך לביא בין אריות רבצה בתוך כפרים רבתה גוריה: (ג) ותעל אחד מגריה כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל: (ד) וישמעו אליו גוים בשחתם נתפש ויבאהו בחחים אל ארץ מצרים: (ה) ותרא כי נוחלה אבדה תקותה ותקח אחד מגריה כפיר שמתהו: (ו) ויתהלך בתוך אריות כפיר היה וילמד לטרף טרף אדם אכל: (ז) וידע אלמנותיו ועריהם החריב ותשם ארץ ומלאה מקול שאגתו: (ח) ויתנו עליו גוים סביב ממדינות ויפרשו עליו רשתם בשחתם נתפש: (ט) ויתנהו בסוגר בחחים ויבאהו אל מלך בבל יבאהו במצדות למען לא ישמע קולו עוד אל הרי ישראל: (י) אמך כגפן בדמך על מים שתולה פריה וענפה היתה ממים רבים: (יא) ויהיו לה מטות עז אל שבטי משלים ותגבה קומתו על בין עבתים וירא בגבהו ברב דליתיו: (יב) ותתש בחמה לארץ השלכה ורוח הקדים הוביש פריה התפרקו ויבשו מטה עזה אש אכלתהו: (יג) ועתה שתולה במדבר בארץ ציה וצמא: (יד) ותצא אש ממטה בדיה פריה אכלה ולא היה בה מטה עז שבט למשול קינה היא ותהי לקינה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il