בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק כב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (ב) ואתה בן אדם התשפט התשפט את עיר הדמים והודעתה את כל תועבותיה: (ג) ואמרת כה אמר אדני יהוה עיר שפכת דם בתוכה לבוא עתה ועשתה גלולים עליה לטמאה: (ד) בדמך אשר שפכת אשמת ובגלוליך אשר עשית טמאת ותקריבי ימיך ותבוא עד שנותיך על כן נתתיך חרפה לגוים וקלסה לכל הארצות: (ה) הקרבות והרחקות ממך יתקלסו בך טמאת השם רבת המהומה: (ו) הנה נשיאי ישראל איש לזרעו היו בך למען שפך דם: (ז) אב ואם הקלו בך לגר עשו בעשק בתוכך יתום ואלמנה הונו בך: (ח) קדשי בזית ואת שבתתי חללת: (ט) אנשי רכיל היו בך למען שפך דם ואל ההרים אכלו בך זמה עשו בתוכך: (י) ערות אב גלה בך טמאת הנדה ענו בך: (יא) ואיש את אשת רעהו עשה תועבה ואיש את כלתו טמא בזמה ואיש את אחתו בת אביו ענה בך: (יב) שחד לקחו בך למען שפך דם נשך ותרבית לקחת ותבצעי רעיך בעשק ואתי שכחת נאם אדני יהוה: (יג) והנה הכיתי כפי אל בצעך אשר עשית ועל דמך אשר היו בתוכך: (יד) היעמד לבך אם תחזקנה ידיך לימים אשר אני עשה אותך אני יהוה דברתי ועשיתי: (טו) והפיצותי אותך בגוים וזריתיך בארצות והתמתי טמאתך ממך: (טז) ונחלת בך לעיני גוים וידעת כי אני יהוה: (יז) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (יח) בן אדם היו לי בית ישראל לסוג (לסיג) כלם נחשת ובדיל וברזל ועופרת בתוך כור סגים כסף היו: (יט) לכן כה אמר אדני יהוה יען היות כלכם לסגים לכן הנני קבץ אתכם אל תוך ירושלם: (כ) קבצת כסף ונחשת וברזל ועופרת ובדיל אל תוך כור לפחת עליו אש להנתיך כן אקבץ באפי ובחמתי והנחתי והתכתי אתכם: (כא) וכנסתי אתכם ונפחתי עליכם באש עברתי ונתכתם בתוכה: (כב) כהתוך כסף בתוך כור כן תתכו בתוכה וידעתם כי אני יהוה שפכתי חמתי עליכם: (כג) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (כד) בן אדם אמר לה את ארץ לא מטהרה היא לא גשמה ביום זעם: (כה) קשר נביאיה בתוכה כארי שואג טרף טרף נפש אכלו חסן ויקר יקחו אלמנותיה הרבו בתוכה: (כו) כהניה חמסו תורתי ויחללו קדשי בין קדש לחל לא הבדילו ובין הטמא לטהור לא הודיעו ומשבתותי העלימו עיניהם ואחל בתוכם: (כז) שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע: (כח) ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר: (כט) עם הארץ עשקו עשק וגזלו גזל ועני ואביון הונו ואת הגר עשקו בלא משפט: (ל) ואבקש מהם איש גדר גדר ועמד בפרץ לפני בעד הארץ לבלתי שחתה ולא מצאתי: (לא) ואשפך עליהם זעמי באש עברתי כליתים דרכם בראשם נתתי נאם אדני יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il