בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק כח

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (ב) בן אדם אמר לנגיד צר כה אמר אדני יהוה יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלהים ישבתי בלב ימים ואתה אדם ולא אל ותתן לבך כלב אלהים: (ג) הנה חכם אתה מדנאל (מדניאל) כל סתום לא עממוך: (ד) בחכמתך ובתבונתך עשית לך חיל ותעש זהב וכסף באוצרותיך: (ה) ברב חכמתך ברכלתך הרבית חילך ויגבה לבבך בחילך: (ו) לכן כה אמר אדני יהוה יען תתך את לבבך כלב אלהים: (ז) לכן הנני מביא עליך זרים עריצי גוים והריקו חרבותם על יפי חכמתך וחללו יפעתך: (ח) לשחת יורדוך ומתה ממותי חלל בלב ימים: (ט) האמר תאמר אלהים אני לפני הרגך ואתה אדם ולא אל ביד מחלליך: (י) מותי ערלים תמות ביד זרים כי אני דברתי נאם אדני יהוה: (יא) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (יב) בן אדם שא קינה על מלך צור ואמרת לו כה אמר אדני יהוה אתה חותם תכנית מלא חכמה וכליל יפי: (יג) בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה מסכתך אדם פטדה ויהלם תרשיש שהם וישפה ספיר נפך וברקת וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך ביום הבראך כוננו: (יד) את כרוב ממשח הסוכך ונתתיך בהר קדש אלהים היית בתוך אבני אש התהלכת: (טו) תמים אתה בדרכיך מיום הבראך עד נמצא עולתה בך: (טז) ברב רכלתך מלו תוכך חמס ותחטא ואחללך מהר אלהים ואבדך כרוב הסכך מתוך אבני אש: (יז) גבה לבך ביפיך שחת חכמתך על יפעתך על ארץ השלכתיך לפני מלכים נתתיך לראוה בך: (יח) מרב עוניך בעול רכלתך חללת מקדשיך ואוצא אש מתוכך היא אכלתך ואתנך לאפר על הארץ לעיני כל ראיך: (יט) כל יודעיך בעמים שממו עליך בלהות היית ואינך עד עולם: (כ) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (כא) בן אדם שים פניך אל צידון והנבא עליה: (כב) ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני עליך צידון ונכבדתי בתוכך וידעו כי אני יהוה בעשותי בה שפטים ונקדשתי בה: (כג) ושלחתי בה דבר ודם בחוצותיה ונפלל חלל בתוכה בחרב עליה מסביב וידעו כי אני יהוה: (כד) ולא יהיה עוד לבית ישראל סלון ממאיר וקוץ מכאב מכל סביבתם השאטים אותם וידעו כי אני אדני יהוה: (כה) כה אמר אדני יהוה בקבצי את בית ישראל מן העמים אשר נפצו בם ונקדשתי בם לעיני הגוים וישבו על אדמתם אשר נתתי לעבדי ליעקב: (כו) וישבו עליה לבטח ובנו בתים ונטעו כרמים וישבו לבטח בעשותי שפטים בכל השאטים אתם מסביבותם וידעו כי אני יהוה אלהיהם:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il