בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
קטגוריה משנית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

undefined
2 דק' קריאה
(א) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (ב) בן אדם הנבא ואמרת כה אמר אדני יהוה הילילו הה ליום: (ג) כי קרוב יום וקרוב יום ליהוה יום ענן עת גוים יהיה: (ד) ובאה חרב במצרים והיתה חלחלה בכוש בנפל חלל במצרים ולקחו המונה ונהרסו יסדותיה: (ה) כוש ופוט ולוד וכל הערב וכוב ובני ארץ הברית אתם בחרב יפלו: (ו) כה אמר יהוה ונפלו סמכי מצרים וירד גאון עזה ממגדל סונה בחרב יפלו בה נאם אדני יהוה: (ז) ונשמו בתוך ארצות נשמות ועריו בתוך ערים נחרבות תהיינה: (ח) וידעו כי אני יהוה בתתי אש במצרים ונשברו כל עזריה: (ט) ביום ההוא יצאו מלאכים מלפני בצים להחריד את כוש בטח והיתה חלחלה בהם ביום מצרים כי הנה באה: (י) כה אמר אדני יהוה והשבתי את המון מצרים ביד נבוכדראצר מלך בבל: (יא) הוא ועמו אתו עריצי גוים מובאים לשחת הארץ והריקו חרבותם על מצרים ומלאו את הארץ חלל: (יב) ונתתי יארים חרבה ומכרתי את הארץ ביד רעים והשמתי ארץ ומלאה ביד זרים אני יהוה דברתי: (יג) כה אמר אדני יהוה והאבדתי גלולים והשבתי אלילים מנף ונשיא מארץ מצרים לא יהיה עוד ונתתי יראה בארץ מצרים: (יד) והשמתי את פתרוס ונתתי אש בצען ועשיתי שפטים בנא: (טו) ושפכתי חמתי על סין מעוז מצרים והכרתי את המון נא: (טז) ונתתי אש במצרים חול תחיל (תחול) סין ונא תהיה להבקע ונף צרי יומם: (יז) בחורי און ופי בסת בחרב יפלו והנה בשבי תלכנה: (יח) ובתחפנחס חשך היום בשברי שם את מטות מצרים ונשבת בה גאון עזה היא ענן יכסנה ובנותיה בשבי תלכנה: (יט) ועשיתי שפטים במצרים וידעו כי אני יהוה: (כ) ויהי באחת עשרה שנה בראשון בשבעה לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר: (כא) בן אדם את זרוע פרעה מלך מצרים שברתי והנה לא חבשה לתת רפאות לשום חתול לחבשה לחזקה לתפש בחרב: (כב) לכן כה אמר אדני יהוה הנני אל פרעה מלך מצרים ושברתי את זרעתיו את החזקה ואת הנשברת והפלתי את החרב מידו: (כג) והפצותי את מצרים בגוים וזריתם בארצות: (כד) וחזקתי את זרעות מלך בבל ונתתי את חרבי בידו ושברתי את זרעות פרעה ונאק נאקות חלל לפניו: (כה) והחזקתי את זרעות מלך בבל וזרעות פרעה תפלנה וידעו כי אני יהוה בתתי חרבי ביד מלך בבל ונטה אותה אל ארץ מצרים: (כו) והפצותי את מצרים בגוים וזריתי אותם בארצות וידעו כי אני יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il