בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יחזקאל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יחזקאל פרק לב

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי בשתי עשרה שנה בשני עשר חדש באחד לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר: (ב) בן אדם שא קינה על פרעה מלך מצרים ואמרת אליו כפיר גוים נדמית ואתה כתנים בימים ותגח בנהרותיך ותדלח מים ברגליך ותרפס נהרותם: (ג) כה אמר אדני יהוה ופרשתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים והעלוך בחרמי: (ד) ונטשתיך בארץ על פני השדה אטילך והשכנתי עליך כל עוף השמים והשבעתי ממך חית כל הארץ: (ה) ונתתי את בשרך על ההרים ומלאתי הגאיות רמותך: (ו) והשקיתי ארץ צפתך מדמך אל ההרים ואפקים ימלאון ממך: (ז) וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו: (ח) כל מאורי אור בשמים אקדירם עליך ונתתי חשך על ארצך נאם אדני יהוה: (ט) והכעסתי לב עמים רבים בהביאי שברך בגוים על ארצות אשר לא ידעתם: (י) והשמותי עליך עמים רבים ומלכיהם ישערו עליך שער בעופפי חרבי על פניהם וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום מפלתך: (יא) כי כה אמר אדני יהוה חרב מלך בבל תבואך: (יב) בחרבות גבורים אפיל המונך עריצי גוים כלם ושדדו את גאון מצרים ונשמד כל המונה: (יג) והאבדתי את כל בהמתה מעל מים רבים ולא תדלחם רגל אדם עוד ופרסות בהמה לא תדלחם: (יד) אז אשקיע מימיהם ונהרותם כשמן אוליך נאם אדני יהוה: (טו) בתתי את ארץ מצרים שממה ונשמה ארץ ממלאה בהכותי את כל יושבי בה וידעו כי אני יהוה: (טז) קינה היא וקוננוה בנות הגוים תקוננה אותה על מצרים ועל כל המונה תקוננה אותה נאם אדני יהוה: (יז) ויהי בשתי עשרה שנה בחמשה עשר לחדש היה דבר יהוה אלי לאמר: (יח) בן אדם נהה על המון מצרים והורדהו אותה ובנות גוים אדרם אל ארץ תחתיות את יורדי בור: (יט) ממי נעמת רדה והשכבה את ערלים: (כ) בתוך חללי חרב יפלו חרב נתנה משכו אותה וכל המוניה: (כא) ידברו לו אלי גבורים מתוך שאול את עזריו ירדו שכבו הערלים חללי חרב: (כב) שם אשור וכל קהלה סביבותיו קברתיו כלם חללים הנפלים בחרב: (כג) אשר נתנו קברתיה בירכתי בור ויהי קהלה סביבות קברתה כלם חללים נפלים בחרב אשר נתנו חתית בארץ חיים: (כד) שם עילם וכל המונה סביבות קברתה כלם חללים הנפלים בחרב אשר ירדו ערלים אל ארץ תחתיות אשר נתנו חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את יורדי בור: (כה) בתוך חללים נתנו משכב לה בכל המונה סביבותיו קברתה כלם ערלים חללי חרב כי נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם את יורדי בור בתוך חללים נתן: (כו) שם משך תבל וכל המונה סביבותיו קברותיה כלם ערלים מחללי חרב כי נתנו חתיתם בארץ חיים: (כז) ולא ישכבו את גבורים נפלים מערלים אשר ירדו שאול בכלי מלחמתם ויתנו את חרבותם תחת ראשיהם ותהי עונתם על עצמותם כי חתית גבורים בארץ חיים: (כח) ואתה בתוך ערלים תשבר ותשכב את חללי חרב: (כט) שמה אדום מלכיה וכל נשיאיה אשר נתנו בגבורתם את חללי חרב המה את ערלים ישכבו ואת ירדי בור: (ל) שמה נסיכי צפון כלם וכל צדני אשר ירדו את חללים בחתיתם מגבורתם בושים וישכבו ערלים את חללי חרב וישאו כלמתם את יורדי בור: (לא) אותם יראה פרעה ונחם על כל המונה חללי חרב פרעה וכל חילו נאם אדני יהוה: (לב) כי נתתי את חתיתו (חתיתי) בארץ חיים והשכב בתוך ערלים את חללי חרב פרעה וכל המונה נאם אדני יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il