בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יואל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יואל פרק א

undefined

רבנים שונים

(א) דבר יהוה אשר היה אל יואל בן פתואל: (ב) שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההיתה זאת בימיכם ואם בימי אבתיכם: (ג) עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר: (ד) יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל: (ה) הקיצו שכורים ובכו והיללו כל שתי יין על עסיס כי נכרת מפיכם: (ו) כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו: (ז) שם גפני לשמה ותאנתי לקצפה חשף חשפה והשליך הלבינו שריגיה: (ח) אלי כבתולה חגרת שק על בעל נעוריה: (ט) הכרת מנחה ונסך מבית יהוה אבלו הכהנים משרתי יהוה: (י) שדד שדה אבלה אדמה כי שדד דגן הוביש תירוש אמלל יצהר: (יא) הבישו אכרים הילילו כרמים על חטה ועל שערה כי אבד קציר שדה: (יב) הגפן הובישה והתאנה אמללה רמון גם תמר ותפוח כל עצי השדה יבשו כי הביש ששון מן בני אדם: (יג) חגרו וספדו הכהנים הילילו משרתי מזבח באו לינו בשקים משרתי אלהי כי נמנע מבית אלהיכם מנחה ונסך: (יד) קדשו צום קראו עצרה אספו זקנים כל ישבי הארץ בית יהוה אלהיכם וזעקו אל יהוה: (טו) אהה ליום כי קרוב יום יהוה וכשד משדי יבוא: (טז) הלוא נגד עינינו אכל נכרת מבית אלהינו שמחה וגיל: (יז) עבשו פרדות תחת מגרפתיהם נשמו אצרות נהרסו ממגרות כי הביש דגן: (יח) מה נאנחה בהמה נבכו עדרי בקר כי אין מרעה להם גם עדרי הצאן נאשמו: (יט) אליך יהוה אקרא כי אש אכלה נאות מדבר ולהבה להטה כל עצי השדה: (כ) גם בהמות שדה תערוג אליך כי יבשו אפיקי מים ואש אכלה נאות המדבר:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il