בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עמוס
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עמוס פרק ב

undefined

רבנים שונים

(א) כה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו עצמות מלך אדום לשיד: (ב) ושלחתי אש במואב ואכלה ארמנות הקריות ומת בשאון מואב בתרועה בקול שופר: (ג) והכרתי שופט מקרבה וכל שריה אהרוג עמו אמר יהוה: (ד) כה אמר יהוה על שלשה פשעי יהודה ועל ארבעה לא אשיבנו על מאסם את תורת יהוה וחקיו לא שמרו ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם: (ה) ושלחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלם: (ו) כה אמר יהוה על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים: (ז) השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי: (ח) ועל בגדים חבלים יטו אצל כל מזבח ויין ענושים ישתו בית אלהיהם: (ט) ואנכי השמדתי את האמרי מפניהם אשר כגבה ארזים גבהו וחסן הוא כאלונים ואשמיד פריו ממעל ושרשיו מתחת: (י) ואנכי העליתי אתכם מארץ מצרים ואולך אתכם במדבר ארבעים שנה לרשת את ארץ האמרי: (יא) ואקים מבניכם לנביאים ומבחוריכם לנזרים האף אין זאת בני ישראל נאם יהוה: (יב) ותשקו את הנזרים יין ועל הנביאים צויתם לאמר לא תנבאו: (יג) הנה אנכי מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה המלאה לה עמיר: (יד) ואבד מנוס מקל וחזק לא יאמץ כחו וגבור לא ימלט נפשו: (טו) ותפש הקשת לא יעמד וקל ברגליו לא ימלט ורכב הסוס לא ימלט נפשו: (טז) ואמיץ לבו בגבורים ערום ינוס ביום ההוא נאם יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il