בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עמוס
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עמוס פרק ג

undefined

רבנים שונים

(א) שמעו את הדבר הזה אשר דבר יהוה עליכם בני ישראל על כל המשפחה אשר העליתי מארץ מצרים לאמר: (ב) רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקד עליכם את כל עונתיכם: (ג) הילכו שנים יחדו בלתי אם נועדו: (ד) הישאג אריה ביער וטרף אין לו היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד: (ה) התפל צפור על פח הארץ ומוקש אין לה היעלה פח מן האדמה ולכוד לא ילכוד: (ו) אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו אם תהיה רעה בעיר ויהוה לא עשה: (ז) כי לא יעשה אדני יהוה דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים: (ח) אריה שאג מי לא יירא אדני יהוה דבר מי לא ינבא: (ט) השמיעו על ארמנות באשדוד ועל ארמנות בארץ מצרים ואמרו האספו על הרי שמרון וראו מהומת רבות בתוכה ועשוקים בקרבה: (י) ולא ידעו עשות נכחה נאם יהוה האוצרים חמס ושד בארמנותיהם: (יא) לכן כה אמר אדני יהוה צר וסביב הארץ והוריד ממך עזך ונבזו ארמנותיך: (יב) כה אמר יהוה כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן כן ינצלו בני ישראל הישבים בשמרון בפאת מטה ובדמשק ערש: (יג) שמעו והעידו בבית יעקב נאם אדני יהוה אלהי הצבאות: (יד) כי ביום פקדי פשעי ישראל עליו ופקדתי על מזבחות בית אל ונגדעו קרנות המזבח ונפלו לארץ: (טו) והכיתי בית החרף על בית הקיץ ואבדו בתי השן וספו בתים רבים נאם יהוה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il