בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עמוס
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עמוס פרק ה

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) שמעו את הדבר הזה אשר אנכי נשא עליכם קינה בית ישראל: (ב) נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל נטשה על אדמתה אין מקימה: (ג) כי כה אמר אדני יהוה העיר היצאת אלף תשאיר מאה והיוצאת מאה תשאיר עשרה לבית ישראל: (ד) כי כה אמר יהוה לבית ישראל דרשוני וחיו: (ה) ואל תדרשו בית אל והגלגל לא תבאו ובאר שבע לא תעברו כי הגלגל גלה יגלה ובית אל יהיה לאון: (ו) דרשו את יהוה וחיו פן יצלח כאש בית יוסף ואכלה ואין מכבה לבית אל: (ז) ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו: (ח) עשה כימה וכסיל והפך לבקר צלמות ויום לילה החשיך הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ יהוה שמו: (ט) המבליג שד על עז ושד על מבצר יבוא: (י) שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו: (יא) לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם: (יב) כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו: (יג) לכן המשכיל בעת ההיא ידם כי עת רעה היא: (יד) דרשו טוב ואל רע למען תחיו ויהי כן יהוה אלהי צבאות אתכם כאשר אמרתם: (טו) שנאו רע ואהבו טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן יהוה אלהי צבאות שארית יוסף: (טז) לכן כה אמר יהוה אלהי צבאות אדני בכל רחבות מספד ובכל חוצות יאמרו הו הו וקראו אכר אל אבל ומספד אל יודעי נהי: (יז) ובכל כרמים מספד כי אעבר בקרבך אמר יהוה: (יח) הוי המתאוים את יום יהוה למה זה לכם יום יהוה הוא חשך ולא אור: (יט) כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדב ובא הבית וסמך ידו על הקיר ונשכו הנחש: (כ) הלא חשך יום יהוה ולא אור ואפל ולא נגה לו: (כא) שנאתי מאסתי חגיכם ולא אריח בעצרתיכם: (כב) כי אם תעלו לי עלות ומנחתיכם לא ארצה ושלם מריאיכם לא אביט: (כג) הסר מעלי המון שריך וזמרת נבליך לא אשמע: (כד) ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן: (כה) הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר ארבעים שנה בית ישראל: (כו) ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם: (כז) והגליתי אתכם מהלאה לדמשק אמר יהוה אלהי צבאות שמו:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il