בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עמוס
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עמוס פרק ח

undefined

רבנים שונים

(א) כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ: (ב) ויאמר מה אתה ראה עמוס ואמר כלוב קיץ ויאמר יהוה אלי בא הקץ אל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו: (ג) והילילו שירות היכל ביום ההוא נאם אדני יהוה רב הפגר בכל מקום השליך הס: (ד) שמעו זאת השאפים אביון ולשבית ענוי (עניי) ארץ: (ה) לאמר מתי יעבר החדש ונשבירה שבר והשבת ונפתחה בר להקטין איפה ולהגדיל שקל ולעות מאזני מרמה: (ו) לקנות בכסף דלים ואביון בעבור נעלים ומפל בר נשביר: (ז) נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם: (ח) העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה ועלתה כאר כלה ונגרשה ונשקה (ונשקעה) כיאור מצרים: (ט) והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור: (י) והפכתי חגיכם לאבל וכל שיריכם לקינה והעליתי על כל מתנים שק ועל כל ראש קרחה ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיום מר: (יא) הנה ימים באים נאם אדני יהוה והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמע את דברי יהוה: (יב) ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר יהוה ולא ימצאו: (יג) ביום ההוא תתעלפנה הבתולת היפות והבחורים בצמא: (יד) הנשבעים באשמת שמרון ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il