בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר עובדיה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

עובדיה פרק א

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) חזון עבדיה כה אמר אדני יהוה לאדום שמועה שמענו מאת יהוה וציר בגוים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה: (ב) הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה מאד: (ג) זדון לבך השיאך שכני בחגוי סלע מרום שבתו אמר בלבו מי יורדני ארץ: (ד) אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה: (ה) אם גנבים באו לך אם שודדי לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו לך הלוא ישאירו עללות: (ו) איך נחפשו עשו נבעו מצפניו: (ז) עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין תבונה בו: (ח) הלוא ביום ההוא נאם יהוה והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו: (ט) וחתו גבוריך תימן למען יכרת איש מהר עשו מקטל: (י) מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם: (יא) ביום עמדך מנגד ביום שבות זרים חילו ונכרים באו שערו ועל ירושלם ידו גורל גם אתה כאחד מהם: (יב) ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל פיך ביום צרה: (יג) אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום אידו: (יד) ואל תעמד על הפרק להכרית את פליטיו ואל תסגר שרידיו ביום צרה: (טו) כי קרוב יום יהוה על כל הגוים כאשר עשית יעשה לך גמלך ישוב בראשך: (טז) כי כאשר שתיתם על הר קדשי ישתו כל הגוים תמיד ושתו ולעו והיו כלוא היו: (יז) ובהר ציון תהיה פליטה והיה קדש וירשו בית יעקב את מורשיהם: (יח) והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר: (יט) וירשו הנגב את הר עשו והשפלה את פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שמרון ובנימן את הגלעד: (כ) וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב: (כא) ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו והיתה ליהוה המלוכה:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il