בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • ספר יונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אשר בן ר' שלום הי"ד

יונה פרק א

undefined

רבנים שונים

2 דק' קריאה
(א) ויהי דבר יהוה אל יונה בן אמתי לאמר: (ב) קום לך אל נינוה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני: (ג) ויקם יונה לברח תרשישה מלפני יהוה וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני יהוה: (ד) ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר: (ה) וייראו המלחים ויזעקו איש אל אלהיו ויטלו את הכלים אשר באניה אל הים להקל מעליהם ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם: (ו) ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד: (ז) ויאמרו איש אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה: (ח) ויאמרו אליו הגידה נא לנו באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך ואי מזה עם אתה: (ט) ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יהוה אלהי השמים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה: (י) וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה זאת עשית כי ידעו האנשים כי מלפני יהוה הוא ברח כי הגיד להם: (יא) ויאמרו אליו מה נעשה לך וישתק הים מעלינו כי הים הולך וסער: (יב) ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הים וישתק הים מעליכם כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם: (יג) ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסער עליהם: (יד) ויקראו אל יהוה ויאמרו אנה יהוה אל נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל תתן עלינו דם נקיא כי אתה יהוה כאשר חפצת עשית: (טו) וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו: (טז) וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבחו זבח ליהוה וידרו נדרים:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il